Đánh giá độc tính trên gan của các chất hóa học trên cá ngựa vằn chuyển gen

Lượt tải về: 7

Nguyễn Xuân Bắc1, Peter de Witte2

 1Trường Đại Học Dược Hà Nội
2Trường Đại Học KU Leuven, Vương quốc Bỉ
Email: bacnx@hup.edu.vn

Summary
Using zebrafish model is promising for identifying the toxicity (e.g. hepatotoxicity, cardiotoxicity, and neurotoxicity) of compounds. Currently, morphology-based methods which analyse the change in size/colour/shape of liver are the most common approaches to detect hepatotoxicity in zebrafish larvae. We applied these methods to detect hepatotoxicity induced by three hepatotoxic compounds (i.e. aspirin, cyclosporin A, and sodium valproate) in the transgenic zebrafish larvae (Tg(fabp10a:DsRed)). In addition, we used the method based on the quantification of hepatocytes to enhance the reliability of the hepatotoxicity test.

Từ khóa: cá ngựa vằn, độc tính, tổn thương gan do thuốc.

Điền thông tin để tải bản đầy đủ: